Vanntetting Kjellere

Vanntetting Kjellere / Rom og rom

"Våt kjeller" er et uttrykk som rammer frykt inn i hjemmene til de fleste villaeiere. Mer enn halvparten av amerikanske hjem har dette problemet, ifølge American Society of Home Inspectors. De mest typiske årsakene er kondens, avløp og grunnvannsvelling. Løsninger avhenger av årsaken til problemet, og kan variere fra å bruke en avfukter til å installere et avløpssystem. Hvis du oppdager fuktighet og en smakløs lukt når du går inn i kjelleren, kan du oppleve de første tegnene og bør prioritere å bekjempe vannet før det skjer alvorligere skade på ditt hjem.

betraktninger

  • Aldri ignorere en vedvarende muggen lukt.
  • Finn ut årsaken til en våt kjeller før du begynner noen endringer i ditt hjem.
  • Søk faglig råd før du prøver å bekjempe et grunnvannssvulstproblem.
  • Ta kontakt med din lokale kommune for informasjon om endringer i vanntabellen. Råd og en liste over entreprenører er tilgjengelig gjennom National Association of Waterproofing Contractors på www.nawsrc.org.

Kondensasjon

Kondensering oppstår når fuktig, varm luft rammer kule fundamentvegger. Hvis du ser våte flekker på kjellergulv og vegger, kan det hende du har kondensproblemer. Sjekk det ved å utføre en enkel test. Tape plastfolie på et fuktig sted, forsegle kantene med tape i noen dager. Hvis det oppstår fuktighet på veggsiden av plasten, er det en lekkasje; Hvis fuktighet er på utsiden, er det et kondensasjonsproblem. Å tillate kondensering å fortsette i ditt hjem kan føre til strukturelle problemer. Å åpne vinduer regelmessig for å lufte hjemmet ditt, kan eliminere problemet. Installer en avfukter for en langsiktig løsning. avrenning
Den mest typiske årsaken til avrenning er smeltet snø og regnvann som ikke er rettet bort fra huset. Hydrostatisk trykk tvinger vannet gjennom hull eller sprekker i vegger og underlag. Du kan hindre avrenning ved å sørge for at bakken utenfor hjemmet ditt skråner bort fra huset ditt minst 25 cm vertikalt for hver 12 cm (300 mm) horisontal reise, og at nedløpene ikke lekker eller samler seg nær fundamentet.
Dette problemet viser tegn som vann beveger seg gjennom sprekker i vegger eller gulv. Her foreslår veksten av mugg og alger en fuktig overflate.
Grunnvannssvelling
Grunnvannet sveller når vanntabellen har overskredet høydepunktet. Jord rundt ditt hjem er ikke i stand til å holde det ekstra vannet, noe som gir et konsekvent avrenningsproblem. Hvis du har en våt kjeller på grunn av grunnvannsvelling, blir kjelleren våt i lang tid etter hver storm, og det kan være vann som bobler opp fra leddene mellom veggen og gulvet. Mange boliger er ikke konstruert med beskyttelse mot høyt grunnvann, og det er veldig dyrt å installere et system for å bekjempe problemet.

Bekjempelse av en våt kjeller
Uansett om kjelleren er ferdig, eller du bruker den som bare et oppbevaringsrom, er det viktig for den strukturelle integriteten til ditt hjem å bekjempe et våt kjellerproblem så snart du oppdager det. Løsninger for å takle en våt kjeller er rikelig. Det første trinnet prøver å finne ut hvilken type problem du opplever. Deretter sjekker graden rundt hjemme, downspouts for eventuelle lekkasjer eller pooling, og sprekker i oppkjørselen. Løs alle problemene du møter, så vel som patching sprekker i kjelleren vegger og gulv, som vann i hjemmet kan forårsake mugg problemer så vel som en våt kjeller.

Påføring av en betongforsegler
Tetningsmasser er tilgjengelige for belegging av kjellervegger og gulv. De tilbyr et raskt vanntettingsmiddel og kan dekoreres. De er enkle å bruke, forutsatt at du følger produsentens retningslinjer. De kan påføres på fuktige overflater, men stående vann skal fjernes.

Montering av et polyetylenmembran
Et alternativ til epoksybelegg er å bruke en polyetylenmembran. Selv om det holder tilbake vann, kan det være nødvendig å installere kanaler og en sump pumpe for å samle og fjerne vann bakom membranen. Søk faglig råd om hvorvidt dette kreves. Mål overflaten du trenger for å dekke og sørg for at du kjøper nok membran til dine behov.